הצגות ילדים

החתול במגפי הקסם

מתי והיכן

מרכז תרבות מגידו
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 30 ינואר
17:30