תיאטרון

במנהרה - נדחה - מועד חדש יפורסם בהמשך

מתי והיכן

מרכז תרבות מגידו
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 22 נובמבר
20:00