הצגות ילדים

אלאדין ומנורת הקסמים

מתי והיכן

מרכז תרבות מגידו
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 21 מרץ
17:30